Meidän toiminnassamme seuraavat asiat ovat keskeisiä arvoja ja tavoitteita onnistuneelle liiketoiminnalle. Näistä haluamme, että yrityksemme tunnistetaan.

  • Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään
  • Luomme tulevaisuuden ratkaisuja automaation avulla ja haluamme olla mukana teknologian kehityksen kärjessä
  • Pidämme sen minkä lupaamme. Kaikessa toiminnassamme tähtäämme siihen, että asiakas voi luottaa kykyymme toimittaa tuotteita tai palveluita sovitulla aikataululla
  • Toiminnassamme pyrimme virheettömään, turvalliseen, oikea-aikaiseen ja kannattavaan tuotantoon.
  • Laatumme perustuu motivoituneeseen, ammattitaitoiseen ja hyvin voivaan henkilöstöön
  • Tavoitteemme on luoda ”perhetyylinen” työyhteisö, jonka jäseniä autetaan ja kannustetaan niin työssä kuin sen ulkopuolella ja jossa jokaisella sen jäsenellä on viihtyisä ja arvostettu olo. Tähän kuuluu myös keskeisesti luoda työntekijälle mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Samalla taata turvallinen ja tulevaisuuteen katsova työyhteisö

Laatu tulee olla jokaisen TAS-Powerin työntekijän tehtävä. Jokaisen työntekijän laadun eteen tekemä työ mahdollistaa TAS-Power Oy:n korkealuokkaisen tuotannon, siihen liittyvät muut palvelut, sekä luotettavuuden ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Nämä edellä mainitut asiat antavat yritykselle avaimet menestymiseen. Menestykseen kuuluu, että yritys ja sen työntekijät ovat osa yhteiskuntaa ja osallistuvat aktiivisesti sen toimintaan ja kehittämiseen.

Laatupolitiikalla haluamme viestiä keskeisiä toiminta-arvojamme ja tapojamme asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.

Kaikki valmistamamme tuotteet lähtevät tuotannostamme testattuina ja asianmukaisesti pakattuina.

Suoritamme jokaiselle tuotteellemme standardin vaatimat testaukset. Hyväksyttyjen testausten jälkeen valokuvaamme kaikki keskukset ja kuvat arkistoidaan yhdessä niistä laadittujen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutusdokumenttien kanssa.