Koko sähköautomaatiokattaus saman katon alta

Palvelumme kattaa koko sähköautomaation tuotantoprosessin suunnittelusta käyttöönottoon. Teemme myös konsultointia eri palvelukattauksemme osa-alueilla ja suuremmissa projekteissa toimimme osana työryhmää omalla osa-alueellamme. Meiltä löydät myös laadukkaita keskuksia jo tehtyjen suunnitelmien mukaan.

Koulutettu henkilökuntamme tekee sekä automaatiosuunnittelu- että ohjelmointiprojektit varmalla ammattilaisen otteella. Toteuttamamme sähköautomaatiosuunnittelu tehdään aina tarkkaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan antaen uusia ajatuksia automaation näkökulmasta. Näin toteutettu automaatiosuunnittelu mahdollistaa toimivan ja odotuksia vastaavan kokonaisuuden syntymisen.

Valmistamme järjestelmiä joilla pystytään valvomaan, mittaamaan ja ohjaamaan muun muassa anturointia, mittalaitteita, instrumentointia, konenäköä, painelähettimiä, pintalähettimiä, virtauslähettimiä, kenttälaitteita, lämmönohjausta ja muita sääätölaitteita

Sertifioitua osaamista

TAS-Powerilla on sertifioitua osaamista. Tuotantoamme auditoi SGS.

Keskukset

Erillaisia keskustyyppejä joita valmistamme ovat mm. automaatiokeskus, lämmönsäätökeskus, pumppaamokeskus ja varavoimakeskus. Nämä pitävät sisällään mm. taajuusmuuttajaohjausta, moottoriohjausta, valvonta- ja ohjausjärjestelmiä.

Ammattitaitoiset määräykset tietävä henkilökuntamme valmistaa keskukset, pienistä riviliitinkoteloista suuriin automaatiokaappeihin. Keskusvalmistus tehdään aina vaatimusten mukaisesti, lisäksi otamme huomioon asiakkaan erikoisvaatimukset. Valmistamme keskuksia yhdestä kappaleesta aina lähes 1000kpl sarjoihin asti. TAS-Power testaa kaikki keskukset määräysten mukaisesti, ennen lähettämistä. Jokainen keskus myös dokumentoidaan asianmukaisella tavalla ennen toimitusta.

Laivakeskukset ja keskukset muihin vaativiin olosuhteisiin

Peruskeskuksien lisäksi valmistamme meriteollisuuteen keskuksia lukuisia määriä vuodessa. Tiedämme hyvin meriteollisuuden vaatimukset ja erityispiirteet. Olemme valmistaneet ko. keskuksia koko TAS-Powerin olemassaolon ajan (yli 20 vuotta).

Teollisuussähkökeskusten kalustus

Käytössämme on laadukkaat Alfran juuri sähkökeskuskoteloille suunnitellut aukotuskoneet, joten erilaisten aukkojen yms. teko käy vaivatta ja nopeasti. Käytössämme on myös DIN-kiskojen katkaisuun suunnitellut laitteet.

Keskusten ja järjestelmien kytkennät

Kytkentätyön teemme piirikaavioiden pohjalta tai valmiiden vetolistojen mukaan asiakkaan toiveista riippuen. Etuna jälkimmäisessä on, että esim. ketjutuksissa tiedämme juuri missä järjestyksessä ketjutus on toteutettu.

Testaus ja koestus ovat tärkein osa valmistusprosessia

Koestus toteutetaan jokaiselle keskukselle, kotelolle ja ylipäätänsä kaikille valmistamillemme tuotteille. Koestuksessa noudatamme EN61439-standardia ja laadimme aina asianmukaisen dokumentaation. Tämän jälkeen voimme olla varmoja, että tuotteemme täyttävät meidän ja asiakkaidemme korkeat laatuvaatimukset.

Suunnittelu

Perusteellinen suunnittelu tekee projektista kustannustehokkaan

Suunnittelemme projektit vuosien kokemuksella ja ymmärrämme hinta-laatu suhteen merkityksen asiakkaalle unohtamatta standardien noudattamista. Pääsääntöisesti käytämme yleisesti tunnettuja isojen valmistajien komponentteja niiden luotettavuuden ja hyvän varaosasaatavuuden takia ympäri maailman.

Olemme suunnitelleet laitteita mitä erikoisimpiin paikkoihin.

Ympäristö kuin ympäristö on meille tuttu. Olemme suunnitelleet sähköautomaatiolaitteita mm. kylmiin, kuumiin, kosteisiin ja pölyisiin ympäristöihin. Ympäristön ja olosuhteiden muutokset ovat hallittavissa, ja TAS-Power on yrityksenä erikoistunut juuri näiden muutosten hallitsemiseen. Suunnittelutyö alkaa aina olosuhteiden kartoittamisella, jolloin pystymme suunnittelemaan kokonaisuuden niiden ehdoilla.

Suunnittelussa on tärkeää käyttää oikeita työkaluja

Käytämme suunnittelutyöhön AutoCad- sekä Cads -ohjelmia. Mittavat vuosien varrella kertyneet blokkikirjastot nopeuttavat suunnittelua ja takaavat selkeät ja helposti luettavat piirikaavio-, että layout -kuvat.

Ohjelmointi

  • Teollisuuslogiikka (PLC)
  • Operointipaneeli (HMI)
  • Kenttäväylä Valvomo (SCADA)
  • Etävalvonta (WEB, TOSIBOX)

Teollisuusautomaatio on erikoisosaamistamme

Ohjelmointiosaamistamme ovat teollisuuslogiikat, operointipaneelit ja valvomot tunnetuilta valmistajilta kuten Siemens, Schneider Electric ja Omron.

Kun on kyseessä yksittäinen PLC tai kenttäväylä useamman PLC:n välillä, hajautettu IO tai etävalvonta internetin välityksellä, mahdollisuudet automatisointiin ja tuotannon sekä käytettävyyden parantamiseen ovat rajattomat. Automaatioprojektien toteutuksista henkilökunnallamme on vuosien kokemus.

Asennus

Hyvin suunniteltu asennus takaa myös helpon huollettavuuden

Vuosien kokemus auttaa meitä huomioimaan tulevat huoltotarpeet. Kun asennus on kohteeseen sopivaksi suunniteltu ja ammattitaitoisesti tehty, niin jatkossa tulevat huoltotoimenpiteet ovat helpompia, eikä sähköalan ammattilaista edes tarvita paikalle irroittamaan kaapeleita esim. venttiilin puhdistuksen ajaksi.

Erilaiset kohteet vaativat erilaisia asennustapoja

Kokemuksemme auttaa meitä valitsemaan sopivimman asennustavan vaativimmissakin ympäristöissä. Myös meriluokituslaitoksien vaatimat asennustavat ovat hallussamme.

Törmäämme usein seuraaviin kysymyksiin asennuskohteissa

  • Miten tärinä vaikuttaa?
  • Mikä on kosteusprosentti pahimmillaan kohteessa?
  • Mikä lämpötila vallitsee niin kesä- kuin talviaikanakin?
  • Pääseekö aurinko paistamaan suoraan kohteeseen?

On monia asioita, jotka on helppo sivuuttaa asennusta suunniteltaessa. On tapana ajatella, että asennus on vain pieni osa isoa kokonaisuutta, mutta tässä vaiheessa pienikin yksityiskohta voi aiheuttaa suurta harmia tulevaisuudessa!

Mikään työ ei ole tehty ennen kuin paperityöt on tehty

Sanonta pitää paikkansa myös tässä. Määräysten vaatimat mittaukset tehdään ja dokumentoidaan huolella. Tapoihimme kuuluu myös työpaikan siistiminen sovitulla tavalla ennen kuin suljemme oven perässämme.

Käyttöönotto

Oikein suunniteltu käyttöönotto minimoi seisokin

Tuotantolinjojen tai prosessien pysähtyminen on äärettömän kallista. Pitkä kokemuksemme haastavien olosuhteiden automaatiojärjestelmien ja sähkökeskusten käyttöönotosta pienentää katkokset minimiin. Vuosien kokemus mahdollistaa erilaisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyn. Osa käyttöönoton toimista voidaan tehdä jo ennen kuin järjestelmät toimitetaan asiakkaalle. TAS-Powerilla on vahvaa osaamista erilaisten järjestelmien simuloimisesta osana testausprosessia. Kaikki toimittamamme keskukset ja järjestelmät ovat huolellisesti testattuja.

Erilaisten järjestelmien yhdistäminen on erikoisosaamistamme

TAS-Power on erikoistunut haastaviin olosuhteisiin. Olemme toimittaneet järjestelmiä tuotantolinjoille sekä moninaisiin vaikeisiin kohteisiin kuten porauslautoille, raskaaseen teollisuuteen, risteilyaluksiin ja muihin kohteisiin, joissa toimittamamme järjestelmät ja keskukset ovat osa monimutkaista kokonaisuutta. Laitteiden on toimittava luotettavasti ja pystyttävä toimimaan saumattomasti kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmien kanssa, osana suurempaa kokonaisuutta.

Perusteellinen käyttöönotto takaa luotettavan toiminnan

Vaikka kaikki toimittamamme järjestelmät ja keskukset ovat läpikäyneet huolellisen testauksen tehtaallamme, kokenut henkilökuntamme varmistaa käyttöönottojen onnistumisen yhdessä tilaajan kanssa. Näin voimme reagoida nopeasti kaikkiin ongelmatilanteisiin. Käyttöönottojen yhteydessä tehdään perusteellinen dokumentaatio ja määräysten vaatimat mittaukset. Huolellinen toimintamalli dokumentaatioineen pienentää vahinkojen riskiä ja takaa, että kaikki tarvittavat asiat on tehty.

Modernisointi

Vanha järjestelmä päältä – uusi sisältä

TAS-Powerilla on vuosien kokemus automaatiokeskuksien suunnittelusta ja valmistamisesta. Täten jo vanhentuneet tai vanhenemassa olevat keskukset tai keskuksen komponentit pystymme päivittämään ja näin pidentämään tuotteen elinkaarta, jos tuote muuten on vielä käyttö kelpoinen.

Älä luovu vanhasta laitteestasi ilman kartoitusta

Sähköautomaatiolaitteiden ikä ei kulje käsikädessä toimivuuden kanssa. Vanhojen laitteiden vaihto pelkän logiikan vanhentumisen tai rikkoutumisen vuoksi ei välttämättä ole tarpeellista.

TAS-Power on uudistanut monia automaatiolaitteita, joiden tilalle on aiottu hankkia kokonaan uusi laite. Uudistamalla ja/tai korjaamalla vanha laite saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä. Laitteiden käyttöikää voidaan parhaimmissa tapauksissa jopa kaksinkertaistaa! Tutustu referenssiimme tästä >>

UL keskukset

UL Solutions (tunnettiin ennen Underwriters Laboratories Inc)

on maailmanlaajuinen yhtiö. Sen tehtävänä on parantaa turvallisuutta käyttöympäristöissä luomalla yleiset normit, joiden mukaan Pohjois-Amerikan markkinoilla olevat tuotteet on valmistettu. Kaikilla Pohjois-Amerikan markkinoille toimitettavilla keskuksilla on oltava UL-hyväksyntä ja siitä kertova arvokilpi.

Vuodesta 2021 alkaen olemme olleet oikeutettuja suunnittelemaan ja valmistamaan UL-hyväksyttyjä ja -leimattuja keskuksia. UL-hyväksyntä ja sitä edustava arvokilpi, jonka kiinnitämme keskukseen, on vaatimus Pohjois-Amerikan markkinoille toimitettaville sähkökeskuksille. Näin ollen suunnittelemiamme ja valmistamiamme keskuksia voidaan toimittaa ja käyttöönottaa Pohjois-Amerikassa ilman erillistä hyväksyttämistarkastusta paikan päällä. Monesti nämä paikan päällä, paikallisen viranomaisen tekemät tarkastukset ovat melko arvokkaita ja varsinkin, jos tarkastuksessa tulee esiin korjauksia tai muutoksia vaativia seikkoja. Tällöin kustannukset nousevat usein hyvinkin paljon. Meillä suunniteltu ja valmistettu keskus on sen sijaan testattu ja leimattu asianmukaisella tavalla ja on käyttöönotettavissa ilman erillisiä tarkastuksia. Keskusten valmistuksessa käytämme vain UL-hyväksyttyjä komponentteja, joita kaikkia ei ole Euroopassa saatavilla ilman UL-valmistusoikeutta.

UL-oikeuden saamiseksi olemme käyneet merkittävät koulutukset ja läpäisseet asiaankuuluvat testit. Huomioitavaa on, että Suomessa on vain muutamia UL-hyväksyttyjä keskusvalmistajia. Ylpeänä olemme yksi heistä.

Vaikka kaikki toimittamamme järjestelmät ja keskukset ovat läpikäyneet huolellisen testauksen tehtaallamme, kokenut henkilökuntamme varmistaa käyttöönottojen onnistumisen yhdessä tilaajan kanssa. Näin voimme reagoida nopeasti kaikkiin ongelmatilanteisiin. Käyttöönottojen yhteydessä tehdään perusteellinen dokumentaatio ja määräysten vaatimat mittaukset. Huolellinen toimintamalli dokumentaatioineen pienentää vahinkojen riskiä ja takaa, että kaikki tarvittavat asiat on tehty.